Om bloggen och författaren

Denna blogg är författarens försök att rädda sin omgivning och sina vänner genom att få utlopp för sina politiska böjelser, på nätet. Detta för att hindra författaren från att tråka ihjäl sina bekanta med långa utlägg om allt som författaren av ett eller annat skäl har åsikter om. Istället kommer författaren nu att bidra med sin visdom, sina infall och betraktelser till det som är mänsklighetens samlade kunskap och idioti.
Författaren av denna blogg, ty denna blogg har blot en författare, är okänd under flertalet namn. I folkbokföringen finnes författaren under namnet Viktor Tullgren. Av sina studiekompisar benämnda författaren oftast så som Puff, meddans författaren på nätet normalt använde sig av Viskot som sitt smeknamn.

Författaren spenderar sina dagar med att studera till civilingenjör på den Kungliga Tekniska Högskolan, i detta fall den fullständigt okända linjen mikroelektronik. Detta betyder att författaren har en relativt god insikt när det gäller sådana ämnen som matematik, teknik och annat som nog får betecknas som nördigt. Eftersom författaren är ett politiskt djur har han varit aktiv inom SSU, då författaren självklart är socialdemokrat. Och lika självklart har författaren även varit och är aktiv inom KTH:s kår THS. Det senare till den grad att författaren faktiskt varit Tekniska Högskolans Studentkårs kortast sittande ordförande, vilket antagligen måste ses som något av en bedrift.

Författaren anser för övrigt att det finns en viss, närmast pervers charm, i att tala om sig själv i tredjeperson…

Upphovsrätt

Då författaren gillar creative common är detta verk licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell 2.5 Sverige Licens. Detta betyder att du får kopiera, ändra och redistrubiera det författaren producerar i denna blogg, så länge detta inte är i ett komerciellet syfte och så länge du anger att författaren som upphovsman till det du kopiera.