Idioti

Inkompetens på höger nivå

Jag noterar att samtliga alliansens ungdomsordförande tycks ha missat grundskolematten, kanske ett utslag av Jan Björklunds flumskola, för i en debattartikel i SvD skriver man:

”Hur tror vänsterpartierna att det ska skapa fler jobb genom att göra det dubbelt så dyrt att anställa?”

För den som inte är totalt matematiskt obildad så innebär ett borttagande av ungdomsrabatten, att anställningskostnaden blir 1,3142 gånger utbetald lön, istället för 1,1549 gånger, detta betyder att kostnaden ökar med 13,7 % vilket givetvis är långt ifrån den dubblering som alliansens ungdomsordföranden pratar om (om någon ungdomsordföranden för något alliansparti tittar in så är en ökning med 100 % en dubblering).

Jag antar att vi kan dra slutsatsen att de lider av kollektiv inkompetens.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och .

SvD osaklig när Mona granskas

SvD:s så kallade faktakoll har totalt förlorat sin trovärdighet i och med att man helt osakligt ger Mona Sahlin gult ljus påståendet att ungdomsarbetslösheten är 30 procent. Motiveringen från SvD till det gula ljuset är att denna statistik även innehåller studenter som söker jobb, och att SvD menar att heltidsstudenter inte kan anses vara arbetslösa.

Låt oss börja med att konstatera att Mona Sahlin i detta fall hänvisar till den officiella svenska arbetslöshetsstatistiken så som den rapporteras av både SCB och Eurostat. Den definition som används där är samma för hela EU och följer de riktlinjer som är uppställda av FN organet ILO. Enligt denna internationella definition räknas även heltidsstuderande som söker arbete så som arbetslösa.

Detta påstående av Mona härstammar från en debattartikel i Aftonbladet där hon skriver att:

”Regeringen har misslyckats med jobben. Ungdomsarbetslösheten överstiger 30 procent och är bland de högsta i Europa. Nu är 190.000 ungdomar mellan 15 och 24 år arbetslösa i Sverige. Det är en ökning med 31.000 under det senaste året – och med närmare 100.000 sedan valet år 2006 (säsongsrensat 58.000).”

Granskar vi detta citat så ser vi att det i huvudsak kan sammanfattas med tre påståenden:

  • Ungdomsarbetslösheten är hög.
  • Sveriges ungdomsarbetslöshet är bland det högsta i Europa.
  • Sveriges ungdomsarbetslöshet har ökat sedan förra året och sedan valet 2006.

Samtliga dessa påståenden är tveklöst sanna. Ungdomsarbetslösheten är hur man än väljer att räkna den hög, detta oberoende av om man använder officiella definitionen av ungdomsarbetslöshet eller om man använder sig av någon annan.

Men eftersom vi nu använder samma definition i Sverige som i övriga EU så är det väldigt lätt att konstatera att Sveriges ungdomsarbetslöshet är bland de högsta i Europa. Då spelar det ingen roll att denna statistik innefattar studerande eftersom statistiken i övriga Europa gör det samma.

Och oberoende av hur man räknar så är det helt sant att ungdomsarbetslöshet ökat, antingen om man mäter andelen arbetslösa ungdomar eller antalet, inkluderande eller exkluderande studenter.

Det är närmast häpnadsväckande att SvD anser att när Mona Sahlin hänvisar till officiell statistik vilken följer en internationellt uppställda definition, så är inte detta nog för att de ska anse att hon talar sanning.

Särskilt anmärkningsvärt blir det när man samtidigt ger Anders Borg grönt ljus för ett påstående om ”Sysselsättningen ligger på 50 000 högre än 2006.” Anders Borg väljer här att jämföra sysselsättningen helåret 2006 med helåret 2009, och använder man just denna jämförelse så är påståendet sant, men man kan på väldigt goda grunder ifrågasätta denna jämförelse. Under hela 2009 så minskade nämligen sysselsättningen, men genom att använda genomsnittet över hela året så verkar sysselsättningen högre än vad den var när Anders Borg gjorde jämförelsen, vilket var i april 2010. Eftersom att sysselsättningen dessutom ökade under hela 2006 så betyder genomsnittet att delar av den sysselsättningsökning som skedde 2006 inte räknas in. Alltså får Anders Borg genom ett smart val av jämförelsepunkter en maximal ökning av sysselsättningen. Trotts denna tveksamhet så väljer SvD att ge honom grönt ljus med hänvisning till att:

”I den politiska debatten väljer givetvis partierna att referera till den statistik som förstärker de egna argumenten.”

När Mona Sahlin gör just detta, men till skillnad från Anders Borg inte gör någon tvivelaktig jämförelse utan enbart hänvisar till officiell statistik så som den definieras i enlighet med internationell standard, då anser däremot SvD att hon inte förtjänar grönt ljus. Enda slutsatsen vi kan dra är att för socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin gäller andra krav enligt SvD en vad som gäller för en moderat finansminister. Patetiskt enligt mig.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , ,

Reinfeldt förnekar ungdomsarbetslösheten

Bilden ovan är snodd från Victor Svedberg

Noterar att dagens snackis i bloggosfären är uttalandet vår kära moderata statsminister Fredrik Reinfeldt gjort om att ungdomsarbetslösheten bara är en skapad synvilla.

Statsministern tycks hänvisa till det i denna statistik även ingår ungdomar som studerar men som söker jobb. Vilket sakligt sett är sant men det ger knappast grund för att vifta bort ungdomsarbetslösheten som en ren inbillning. För det är ju inte bara nivån på ungdomsarbetslösheten som är skrämmande hög, det är också den stora ökning som skett.

Ser man på den äldre gruppen ungdomar, de mellan 20 -24, de som har lämnat gymnasiet och är på väg in i vuxenlivet, så ser vi en ordentlig ökning av arbetslösheten. Mellan första kvartalet 2007, när Fredrik Reinfeldt som nytillträdd statsminister för första gången kunde sätta sin politiska prägel på Sverige, och första kvartalet i år så har arbetslösheten för denna grupp ökat med ungefär 8 %-enheter. Bara ökningen är alltså nästan lika stor hela arbetslösheten är totalt sett. Det motsvarar ungefär 50 000 fler arbetslösa ungdomar, jag har svårt att tro att alla dessa ungdomar är synvillor.

Därtill ska man komma ihåg att ungdomsarbetslösheten mäts på samma sätt i hela Europa, så att det faktum att Sverige tillhör de länder som har den högsta ungdomsarbetslösheten har inte något att göra med att studerande inkluderas. Dessa inkluderas nämligen i alla länders mätningar.

Förvånansvärt, för övrigt, att inte media tagit upp detta, de brukar ju annars vara snabba på att hugga på minsta kommentar.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , och .

Förslag på hur Regeringen kan lösa CSN problemt

Jag har suttit och snackat lite med flertalet vänner här på KTH och det visar sig att rätt många har fått krav från CSN. Krav som är lika orimliga som de är absurda. Eftersom vi samtliga är teknologer och därmed problemlösare så har diverse olika lösningar bollats runt mellan oss. Här följer två av de mer ”seriösa” förslagen:

  • Högskoleminister Tobias Krantz (FP) bör med omedelbar verkan sparka CSN:s generaldirektör Kerstin Borg Wallin. För att detta inte skall ses som ministerstyre bör det hela bara motivers med att regeringen bara i allmänhet inte har förtroende för generaldirektören. Beskedet kan med fördel lämnas via SMS. Därefter bör man tillsätta och avsätta generaldirektörer till dess en generaldirektör tillsätts som förstår vinken och drar tillbaka kraven.
  • Regeringen inför en automatiserad process för att ge nåd till samtliga studenter som söker nåd på grund av CSN:s felaktiga krav. Enklast vore om detta sker genom en ansökan på regeringens hemsida.

Eller så inser CSN det orimliga i deras tolkning av regelverket.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

CSN den analfixerade myndigheten

Flertalet media har lyft CSN:s orimliga krav på återbetalning från studenter som studerar heltid. Studenter på framför allt tekniska högskolor, som den jag själv studerar vid, KTH, har fått elaka brev från CSN där man begär tillbaka pengar för att CSN anser att de felaktigt fått ersättning för studier som de inte bedrivit. Skälet beror enbart på att CSN och högskolorna har olika sätt att se på heltidsstudier. Högskolan anser att heltid är att läsa 60 hp per år, meddans CSN anser att det är att läsa 30 hp per termin. Problemet uppstår då programmen som studenterna följer kan vara upplagda på så vis att studenten exempelvis är registrerad på 28 hp på hösten och 32 hp på våren.

CSN:s tolkning av det hela är att studenten felaktigt fått ersättning för höstterminen och ersättningen motsvarande 2hp 25% skall betalas tillbaka. Men CSN anser däremot inte att några extra pengar skall betalas ut för vårterminen, 32 hp räknas nämligen som 30 hp. Resultatet blir att den stackars studenten, som bara följt sitt program, får ett krav från CSN och hotas med polisanmälan om studenten inte betalar tillbaka.

Var och en vettig mänska borde med arslet och en bit krita kunna räkna ut att detta är helt absurt. Tyvärr så är byråkraterna på CSN uppenbarligen inte vettiga mänskor.

CSN gör dessa kontroller för att begränsa fusk. Tyvärr är det enda sättet som en programstudent kan komma undan just genom att fuska. Det CSN tittar på är nämligen inte hur många poäng du tar som student, utan hur många du är registrerad på. Det här innebär att det enklaste sättet att komma undan är att helt enkelt registrera sig på någon fristående kurs och sedan skita i den.

Egentligen är detta närmast absurt men det ger en enkel lösning för studenter som vill komma undan. Faktum är att det hela kan systematiseras och detta leder mig till ett briljant förslag för hur de berörda tekniska högskolor, likt KTH och Linköping kan lösa problemet för studenterna i framtiden.

Starta upp en fristående kurs som läses på distans som ni automatiskt skriver in studenter på. Kursen kan exempelvis heta ”tillämpad logik för CSN relaterad juridik och byråkrati”. Syfte är givetvis bara att fylla ut terminerna. Eftersom teknologer inte bör kunna få extra poäng av flumkurser bör kursen i sin uppbyggnad uppmana teknologerna till overksamhet. Detta kan uppnås genom att låta kursen bygga på självständiga litteraturstudier av CSN:s regelverk och dess tillämpning, med examination i form av en uppsatts där logiken i sagda regelverk förklaras. Eftersom det senare är omöjligt kan ni med gott samvete underkänna samtliga som läser kursen. Därmed blir CSN lyckliga, studenterna lyckliga, och högskolan lycklig. Win win för alla.

Eller så kan ju CSN ta sitt förnuft till fånga och inse det orimliga i att jaga studenter, kräva pengar av dem och hota dem med polisanmälningar bara för att de hamnat i klorna på en analfixerad myndighet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,