Välfärd eller skattesänkningar, valet 2010 är ditt.

Innan jag somnar för kvällen ser jag att Mona Sahlin och Thomas Östros skriver på DN debatt om hur Socialdemokraterna vill prioritera välfärden istället för skattesänkningar inför höstens val. Detta i kontrast mot Alliansen och Moderaterna, vilka tycks ha motsatt prioriteringsordning, skattesänkningar på bekostnad av välfärden. En artikel som förtjänar ett blogginläg.

Låt oss ta avstamp i Fredrik Reinfeldts påstående om att han ”fredat välfärden”. Ett påstående som givetvis är svårt att utvärdera eftersom ingen annan en Fredrik vet vad han menar med ordet ”fredat”. Men faktum att mellan 2007 och 2009 minskade de kommunalt finansierade sysselsatta med 33 000 personer, oberoende av om dessa arbetade i privat eller offentlig regi. Enligt min mening, knappast ett ”fredande”.

Orsaken till denna minskning, är dels att alliansen för att finansiera sina skattesänkningar fört över kostnader från staten till kommunerna. Detta genom att neddragningar i den statligt finansierade a-kassan och sjukförsäkringen, har ökat antalet socialbidragstagare, och därmed eftersom de senare är en kommunal utgift ökat kommunernas kostnader.

Därför har Socialdemokraterna och de rödgröna redan tidigare aviserat 12 miljarder kronor för att stärka skolan, vården och omsorgen, därutöver har man även lagt förslag för att stärka a-kassan och sjukförsäkringen vilket på sikt minskar kommunernas kostnader för socialbidrag. Det nya i dagens debattartikel är Socialdemokraterna gör klart att detta enbart bör ses som ett första steg då man bedömer att välfärden kommer behöva mer pengar framöver och att detta måste prioriteras framför annat, så som skattesänkningar.

Ser man till forskning så är detta en given slutsats om man nu vill behålla den modell vi har idag med gemensamt finansierad välfärd i form av vård, skola och omsorg. Med en befolkning som lever allt längre kommer nämligen kostnaderna att öka, samtidigt som du och jag också fortsättningsvis kommer vilja ha en god kvalité i den vård som erbjuds oss.

Alternativet är annars att övergå till ett system som basseras på privata försäkringar, där de som har råd får bra vård och den som inte har råd får sämre eller ingen vård. Och det finns från högerhåll de som öppet förespråkar en sådan lösning. Fredrik Reinfeldt och alliansen påstår däremot att man är för den modell vi har idag, men skall man kunna behålla denna modell, även i framtiden, måste man vara ärlig och erkänna att då kan vi inte också sänka skatterna.

Denna ärlighet är inget som Alliansen och Reinfeldt erbjuder. Ser man på de förslag som allianspartierna tillsammans eller enskilt lagt fram, så föreslår de skattesänkningar på uppåt 100-miljarder sammantaget, och detta redan innan Almedalsveckan där vi kan förvänta oss ytterligare löften. Frågan blir därför, vart tänker man ta pengarna ifrån?

För sänker man inkomsterna med 100-miljarder måste man också sänka utgifterna med lika mycket och detta innebär, föga förvånande, nedskärningar. Men än så länge har alliansen inte kunnat ge några gemensamma besked om vad man vill ta pengar ifrån, vilken del av välfärden man vill banta, vilken del är det man inte vill satsa på?

Är det för mycket begärt att alliansen ger svar på dessa frågor? Kanske någon regeringsbloggare kan svara?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och .

Post Navigation