Regeringens oförmåga att regera

Läser i DN om att regeringens  till slut bestämt sig för att ändra antagningsregler till högskolan. Regler som infördes i år och vilka missgynnar nordiska och europeiska studenter, på ett sätt som inte är förenligt med internationella avtal som Sverige ingått, samt även gjort att svenska studenter med äldre betyg i praktiken utestängs från populära utbildningar så som läkare, psykolog och arkitekt. Efter massiv kritik, inte minst från den rödgröna oppositionen, väljer nu regeringen att backa, och lovar att ändra reglerna lagom till hösten 2010.

Där den vanliga ordningen för lagstiftningsarbete är utredning, remiss, propposition, beslut, så har regeringen återigen valt sin helt egna variant: propposition, beslut, utredning och lapptäcke. Och återigen ser vi ett exempel på regeringen Reinfeldts oförmåga till att faktiskt regera.

Jo jag säger oförmåga för i stort sätt varje större reform som denna regering genomfört har det gemensamma att de kritiserats, inte på grund av vad de försöker göra, även om sådan kritik också framförts, utan på grund av att de varit dåligt förberedda, bristfälligt utredda och slarvigt genomförda.

Det har gällt A-kassan och sjukförsäkrings fiaskot. Det har gällt den nya skollagen, vilken sågades med fot knölarna av lagrådet då själva lagförslaget var så dåligt skrivet att det riskerade att bryta mot grundlagen! Det har inte minst gällt försvaret där man helt enkelt valt att avskaffa värnplikten innan dess att utredningen om den framtida personalförsörjningen är klar. Listan börjar bli lång.

Jag skulle kunna tycka att den här regeringens vana till lagstiftningsmässiga hafsverk borde oroa även borgerliga sympatisörer. För det kan inte bara vara socialdemokrater, vänster- och miljöpartister som ser ett värde i att reformer är ordentligt genomarbetade, genomtänkta, och ordentligt utredda innan de genomförs.

Delar av denna oförmåga till att regera hänger säkert samman med att de borgerliga ministrarna har en ganska begränsad erfarenhet av att regera. Det krävs exempelvis att man lägger  ihop statsminister Fredrik Reinfeldt, vice statsminister Maud Olofsson och finansministern Anders Borgs samlade regeringserfarenhet för att överträffa Mona Sahlins erfarenhet. Men trotts denna brist på erfarenhet kan man tycka att Fredrik Reinfeldt och hans regering bord lärt sig värdet av att tänka före.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , och .

Post Navigation