Låt inte de döda bestämma. Att bry sig om Kärnkraftsomröstning är odemokratiskt!

Idag på DN debatt så uppmanar en Folkpartiskt och en Socialdemokrat sina respektive partiledare att bygga ut kärnkraften. Personligen kan jag inte annat än instämma kärnkraft är bra mycket bättre en kolkraft och det är svårt att se hur stora delar av energiförsörjningen skall kunna säkras utan kärnkraft. Men så långt ser jag personligen diskussionen som rätt ointressant.  Kärnkraftsmotståndarna har allt som oftast rätt dåliga argument ändå. De bygger oftast på missförstånd och ren paranoia.

Vad som är intressantare är att kärnkraftsomröstningen, som genomfördes 1980 fortfarande präglar debatten. Vilket ju självklart är helt absurt!
 
Att idag 28 år senare lägga någon som helst vikt vid resultatet av den folkomröstningen är inget annat än odemokratiskt. Det vore mer ärligt och meningsfullt att titta till senaste SIFO undersökningen än till folkomröstningen.

Trotts allt för 30 år sedan hade man inte samma kunskap om varken klimatproblemen eller förståelsen för kärnkraften. Man hade en romantiserad bild av vad "sol och vind" kunde åstadkomma. Och man präglades stort av en allmän kärnteknik skräck. Detta i sig är allvarligt nog.

Något mer alvarligt är att stora delar av den väljare som då var med och röstade är idag i blomstergödslingsbranschen, de har kilat vidare och är numera före detta väljare. Och ännu alvarligare 3,3 miljoner av dagens röstberättigade invånare fick eller kunde inte rösta (eftersom de vid då inte ens var påtänkta).  Det är knappast rimligt att Sveriges nuvarande kärnkraftspolitik dikteras av en hög ben och aska. Mig veterligen är Nordkorea världens enda nekrokrati och kan så få förbli. Dagens politik bör utformas av de som tillhör de levande med all respekt för de döda men framför allt med tanke på de som komma skall.

Därför är det dags att begrava kärnkraftsomröstningen 1980 precis som vi redan begravt stora delar av dåvarande väljarkår.

Post Navigation