Vilsna vänner

Via Anika Högberg hittar jag en debattartikel i SvD av Robert Noord och Magnus Sundberg som menar att Socialdemokraterna bör skifta fokus och sluta uppröras över vinster som välfärdsföretag genererar. En inställning som i mitt tycke bygger på en allt för bristfällig analys.

Jag kan i och för sig hålla med om att problemet inte är att privata företag gör vinst i välfärden. Att aktiebolag gör vinst är inget att uppröras över, själva drivkraften för en marknad är vinstintresset! På den punkten kan jag därmed ge Noord och Sundberg rätt. Men analysen brister i det att den utgår ifrån att företag åstadkomma vinster när de utvecklar verksamhet inom offentligt finansierad välfärd och lyckas förena effektivitet med kvalitet. Det antagandet finns det ingen som helst grund för. Tvärtom är maximeras ofta vinsten när kvalitén sänks. Skolan är ett tydligt exempel på detta, där de företag för att maximera vinsten motiveras att tillhandahålla en så låg kvalité som möjligt, snarare än att bidra till en kvalitetsutveckling.

Problemet är således inte vinst, problemet är att man i utan någon grundläggande analys infört diverse artificiell marknadsmodeller i tron att en marknad, med vinst som drivkraft, per automatik skall leda till större effektivitet och högre kvalité. Något som de båda KTH forskarna Jesper Meijling och Sverker Sörlin tidigare påpekat i en debattartikel i DN.

Om ett företag gör vinst, i en skapad marknad, vars dynamik inte innebär att vinstintresset leder till högre kvalité i verksamheten, kan man givetvis ifrågasätta varför företaget skall få ta ut vinst. Men än mer väsentligt kan man ifrågasätta varför just denna del av välfärden skall hanteras av någon form av marknadslösning.

Frågan om vinstens vara eller icke vara, är med andra ord sekundär till frågan om man i huvudtaget kan, bör eller ska ha en marknadsmodeller för att fördela resurser inom ett givet olika välfärdsområde. Och i de fall man anser att en marknad kan fungera, hur denna marknad i så fall skall vara uppbyggd för att aktörernas vinstintresse skall leda till högre kvalité och effektivitet. Jag skulle önska att Noord och Sundberg som har sin hemvist inom socialdemokratin skulle kunna göra en sådan analys innan man sjöng de privata vinsternas lov.

Läs även Martin Moberg och Olas Tankar på samma tema.

Post Navigation