Kongressen är igång


Så var socialdemokratisk extra kongressen igång. Mikael Damberg och Veronica Palm inledde med att hälsa kongressdeltagarna välkomna med orden:

”Välkommen till Stockholm. Staden som Gud glömde, borgarna ockuperar och partistyrelsen skiter i.”

Mona Sahlin har just stått i talarstolen. Talet lär komma ut på nätet så jag ska inte referera det. Två saker som Mona pekade på kändes dock särskilt intressanta. Båda gällde våra politiska motståndare, och då speciellt den politiska motståndaren med stort M.

Mona noterade att det faktum att moderaterna tvingats till att i kopiera socialdemokraterna egentligen är ett styrkebesked för just socialdemokraterna. Hon ifrågasatte också om moderaterna verkligen innehar problemformuleringsprivilegiet.

Och vist finns det en sanning i att den socialdemokratiska modellen uppenbarligen har ett starkt stöd samtidigt kan man ju inte undgå att se det som ett uppenbart problem för det socialdemokratiska partiet, och ett tydligt tecken på partiets problem, om den socialdemokratisk modellen har ett starkare stöd än partiet. Och en värre om väljarna ser ett annat parti som mer kapabla att företräda denna politik.

Post Navigation