Tankar om ett tal

Håkan Juholt har talat och min spontana reaktion var att det var ett ovanligt intressant och njutbart tal. Att behålla åhörarnas interesse när man talar i en helt timme är allt annat än enkelt, men jag fan mig själv lyssna spänt till varje ord från en nyvald partiledare som verkade förvånansvärt avspänd med tanke på omständigheterna. Säga vad man vill men Juholt är en mycket bra talare.  Enligt politikerkollan skall någon ha kallat Juholt för Sveriges nya Obama, en jämförelse som oavsett vad man tycker om Juholts eller Obamas skicklighet för mig känns helt fel. Juholt och Obama har radikalt olika stil på sina tal. Obama intar rollen som predikanten, idolen eller kanske till och med frälsaren, någon som åhöraren kan se upp till och sätta hopp och tilltro till och gör detta med enorm skicklighet. Juholt väljer istället att retoriskt närmast kliva ner från talarstolen och sätta sig bredvid åhöraren, en mycket mer avspänd stil, men en stil han behärskar mycket väl.

Vad gäller innehållet så fastnar jag för följande formulering. Främst för att den tangerar vad jag själv skrivit om.

Elever har blivit kunder på en marknad. Skolverket  varnar för att segregationen växer. Den sammanhållna skolan håller på att brytas upp.

Det här är en utveckling som måste vändas. Men låt oss inte göra nya misstag: Vägen framåt är inte bakåt – att avskaffa rätten att välja skola är inte svaret på problemen.  Det är avarterna vi vill åt – inte det äkta engagemanget hos de elever, föräldrar och lärare som vill ha en viss inriktning på undervisningen.

Men om expansionen av privata skolor leder till segregation – ja, då måste vi agera för att motverka detta. Visar det sig att den kommunala skolan dräneras på resurser på grund av konstruktionen av skolpengen – ja, då måste vi ändra systemen.  Om dagens ordning leder till sämre kunskaper och den sammanhållna skolan hotas –  ja, då måste vi agera

Från höger har man valt att fortsätta med att måla ut Håkan Juholt som vänster och bakåtsträvande. I mina ögon känns det som om citatet ovan delvis vederlägger det påståendet men givetvis är Håkan Juholt och för den delen hela socialdemokratin mer vänster än moderaterna och övriga högerpartier, och det finns ingen som helst önskan att ändra på det faktumet.

Media: DNAbAb2,  SvDSvD2DN,

Post Navigation