Ekonomi, Statistik Och Andra Siffror

RUT ett räkneexempel

I spåret av butlerdebatten har RUT åter släpats ut och dammats av. Centerpartiets favoritreform som hyllas i den borgerliga ekokammaren. För några dagar sedan påstod Företagarna att skälet till varför RUT avdraget behövs är att skattenivån i Sverige generellt är för hög. Jag påstår att detta är rent skitsnack, men om vi antar att detta är sant så kan man ju ställa sig frågan, hur mycket måste skatten sänkas för att detta skall motsvara den rabatt som RUT ger?

RUT ger möjlighet för ett avdrag om 50 procent av kostnaden för en köpt tjänst. Så om jag i dag köper en städtjänst, stryktjänst, tvättjänst eller liknande för låt säga 390 kr, vilket mottsvarar priset för en timmes städning hos företaget Hemfrid, så kommer jag att betala 195 kr, övriga 195 kommer betalas av övriga skattebetalare.

Med en kostnad på 390 kr betyder detta att 78 kr utgörs av moms. Företaget får alltså in 312 kr. Om vi antar att materialkostnader och liknande är relativt låga för den tjänst jag köpt så kommer de mesta av dessa 312 kr att betalas ut som lön för den som utför tjänsten. Idag ligger arbetsgivaravgiften på 31,42 procent vilket betyder att om hela detta belopp på 312 kr är anställningskostnader så kommer 75 kr att utgöra arbetsgivaravgiften. Därmed kommer 237 kr betalas ut som lön. Om vi antar att vår städare bara betalar kommunalskatt, och vi ignorerar sådant som jobbskatteavdrag och fribelopp, så kommer 75 kronor av dessa 237 att betalas in i skatt. Av mina 390 kr så hamnar alltså 162 kr i fickan hos min hushållsnära tjänst.

Om vi vill få ner kostnaden till 195 kr utan rutavdrag och utan att vår hushållsnära tjänst får en sämre levnadsstandard måste vi alltså sänka skatten ganska ordentligt. Faktum är att moms och arbetsgivaravgift måste avskaffas helt och kommunalskatten skulle behöva sänkas till ungefär 13 %.

Men nu uppstår ett vist problem, det är uppenbart att vissa av dessa skatter faktiskt direkt är kopplade till förmåner som denna vår hushållsnära tjänst gärna vill ha. Exempelvis står arbetsgivaravgiften för pension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, efterlevnadspension och arbetsskadeförsäkring. Givetvis vill vår hushållsnära tjänst behålla dessa och om inte skatterna betalar för dessa så måste vår hushållsnära tjänst köpa motsvarande skydd med hjälp av sin lön. Eftersom att levnadsstandarden inte skall sänkas måste vi alltså kompensera för dessa genom att höja lönen. Frågan är givetvis hur mycket som en sådan här tjänst kostar om den är privat.

Utav de 75 kr som vår hushållsnära tjänst betalar i arbetsgivaravgift utgörs 50 kr avgift till dessa tjänster. Låt oss säga att ett privat företag kan göra detta för halva den kostnaden. Givetvis är detta överdrivet, så mycket mer effektiv är inte privata företag, men låt oss anta det ändå. Då behöver vår hushållsnära tjänst få en löneförhöjning på 25 kr för att betala för sin försäkring.

Detta betyder att vår hushållsnära tjänst nu får en lön efter skatt på 187 kr, men för att hålla kostnaden under 195 kr måste nu kommunalskatten sänkas till 4 %. Med 4 % i kommunalskatt kan vi säga hejdå till sådant som fri sjukvård och fri skola, vi kan glömma hemtjänst och dagis, endast sådant som snöröjning och gatusopning kommer att kvarstå.

Alltså återstår att höja lönen för vår hushållsnära tjänst än mer för att kompensera för skolavgifter, sjukförsäkringar, dagisavgifter, inkomstförsäkringar och alla andra kostnader som förut betalats genom skatten men som nu måste betalas privat. Exempelvis går en privat sjukförsäkring för en 42 årig kvinna bosatt i Baltimore på ungefär 2 700 kr per månad förutsatt att hon inte röker och dagis kostar någonstans mellan 30 000 till 120 000 kr per år, kostnaden lär knappast bli lägre i Sverige. Höjer vi lönen för att även täcka upp för dessa tjänster blir kostnaden långt över 195 kr även om vi även väljer att avskaffa kommunalskatten. I vilket fall även snöröjning och gatusopning blir något att minnas.

Vad vi ser av detta är att det inte är skatterna som är orsaken till att hushållsnära tjänster inte är konkurrenskraftiga. För även om vi totalt avskaffar samtliga skatter så blir inte kostnaden så låg som de nu blir med hjälp av RUT avdraget. Istället är det vår förväntade levnadsstandard som gör att kostnaderna skjuter i höjden. För även en hushållsnära tjänst förväntar sig att få fri sjukvård, fri skola och en bra pension. Och oberoende av skattesats kommer denna förväntade levnadsstandard att höja priset på hushållsnära tjänster långt över det som RUT idag sätter priset till.

Om RUT är nödvändigt för att denna hushållsnära bransch skall överleva, så beror det inte på att beskattningen är för hög utan på att produktiviteten är för låg. En timmes städning, diskning eller tvättning ger helt enkelt inte tillräckligt mycket städat hus, diskad disk, eller tvättad tvätt för att det skall vara värt pengarna för de allra flesta. Det blir endast det om andra är med och betalar för att din disk skall diskas eller din tvätt skall tvättas. Ja om inte din hushållsnära tjänst kan tänka sig att dra ner på sin levnadsstandard för det tveksamma nöjet att städa ditt hem, men det vill vi ju inte. Alltså måste vi andra betala hälften av din städning, är det verkligen det som skatten skall användas till?

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , och .

om långtidsarbetslöshet och alliansen misslyckande

Mona Sahlin och Thomas Östros presenterar idag på DN debatt ett mål om att minska antalet långtidsarbetslösa med 90 000 personer, vilket skulle betyda att en procent av arbetskraften skulle vara långtidsarbetslös. En välkommen målsättning särskilt med tanke på att andelen långtidsarbetslösa har ökat.

För det är inte bara så att arbetslösheten generellt sett ökat utan den har även förändrats. Idag har ungefär 30 procent av de arbetslösa varit arbetslösa i 27 veckor eller mer, motsvarande siffra var 22 procent under samma kvartal 2006.

Faran i detta är att personer som varit länge utan ett arbete har svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Hög andel långtidsarbetslöshet betyder alltså att fler riskerar att bli permanent utslagna och därför är det extra viktigt att hantera denna form av arbetslöshet. Regeringen Reinfeldt och den borgerliga alliansen har dock än så länge talat tyst om just denna ökade långtidsarbetslöshet. Antagligen för att man inte vill kännas vid den. Alternativt så skyller man den, liksom arbetslösheten i stort på den globala finanskrisen.

Och vist är det så att denna globala finanskris haft en del i detta men som Mona Sahlin och Thomas Östros korrekt påpekar så har arbetslösheten ökat mer i Sverige än i Europa generellt. Detta kan visas på flertalet sett, exempelvis går det att se att sedan andra kvartalet 2008, alltså precis före finanskrisen, har arbetslösheten i Sverige ökat med 43 procent motsvarande ökning för hela EU är 41 procent och för Euroländerna är ökningen enbart 35 procent. Det här betyder med andra ord att Sverige klarat sig sämre än andra europeiska länder, och rätt mycket sämre än Euroländerna.

Då regeringen Reinfeldt och alliansen gick till val på att minska arbetslösheten måste detta misslyckande att hantera finanskrisens effekt på sysselsättningen anses extra alvarligt. För givetvis är det ett misslyckande om övriga Europa klarat att hantera krisen bättre i genomsnitt än vad Sverige har gjort. Trotts allt resten av Europa har också drabbats av denna globala finanskris. Globala var ju ordet.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , och .

Långtidsarbetslösheten bland ungdomar har dubblerats

DN debatt skriver ett anttal statistiker om ungdomsarbetslösheten. Ett intressant inlägg som lyfter fram problematiken med den definition av arbetslöshet som används idag, när denna tillämpas på ungdomar.

Samtidigt förändrar inte mätmetoden något i sak. För oberoende av hur man mäter så är ungdomsarbetslösheten hög, hög jämfört med tidigare år, och hög jämfört med andra EU-länder, länder som använder samma sätt att mäta arbetslösheten.

Att ungdomsarbetslösheten här ökat är allvarligt men än mer allvarligt är egentligen att långtidsarbetslösheten bland ungdomar här ökat. Idag är det dubbelt så många ungdomar som varit arbetslösa i mer än ett halvår, än det var när Fredrik Reinfeldt och alliansen tillträdde enligt SCB, något som illustreras i bilden ovan.

Långtidsarbetslösheten är den mest förödande formen av arbetslöshet, särskilt för ungdomar som ännu inte fått in sin fot på arbetsmarknaden. Många av de förslag som socialdemokraterna och de rödgröna lagt fram, så som trainee platser och satsningar på komvux, och borttagande av arbetsgivaravgift är delvis riktade till denna grupp arbetslösa ungdomar.

Vad alliansen vill göra är mer oklart. Statsministern vill som bekant inte känna vid problemet medans centern och folkpartiet tycks mena att problemet antingen beror på LAS eller på att ungdomar tjänar för mycket. Förslag som snarare tycks tyda på att man inte analyserat problemet tillräckligt eftersom inget av dem tycks hjälpa den som är långtidsarbetslös.

För den som vill grotta ner sig i statistik om ungdomsarbetslösheten så rekommenderar jag ett blogginlägg jag publicerat tidigare, fyllt med finfina grader.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om arbetslöshetFredrik Reinfeldt,Mona Sahlinval 2010ungdommarsynvillor

Men Sifo hade fel i juni 2006

Noterar att Sifos senaste opinionsundersökning ger utropar alliansen till ledare. Ett för en socialdemokrat oroande resultat. Hur pass mycket vikt man skall lägga vid undersökningen så som en profetia över valutgången är dock något osäkert

SvD väljer att höja trovärdigheten genom att påpeka att Sifos junimätning har lyckats förutsäga valvinnaren elva gånger av tretton. Vad man dock inte berättar är att inför förra valet, där alliansen van, så misslyckades Sifo med att förutsäga alliansens seger. Istället noterade man en ledning för de rödgröna med 1,6 procentenheter. Nu var inte Sifo ensamma, faktum är att med undantag av SCB var det bara Synovate-Temo som i juni 2006 lyckades pricka rätt valvinnare, dock hade Synovate-Temo förutspått de rödgröna som vinnare så sent som månaden innan.

Huruvida man kan dra någon slutsats av allt detta är tveksamt. Nära blocken ligger så nära varandra som de gör just nu får opinionsmätningarna svårt att ge några tillförlitliga svar. Naturligt då mätnoggrannheten inte är tillräckligt stor för att kunna särskilja två jämna block.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , ,

Desperation på högersidan

Jag måste erkänna att jag roas storligen av högerbloggarnas desperata försök till självbedrägeri. Med anledning av den senaste opinionsundersökningen har borgerliga bloggare och den ”oberoende” liberala tidningen DN, försökt bortförklara att SCB:s senaste undersökning som ju visar en helt annan opinionsledare än vad borgerligheten skull önska. Nu ska man självklart inte överdriva betydelsen av någon enskild opinionsmätning men är det någon undersökning som man ska ta på lite extra allvar är det just SCB:s majmätning. Skälet är dels storleken men också att den, till skillnad från andra opinionsinstitut lyckats med bedriften att alltid förutsäga det vinnande blocket.

Riktigt intressant blir det om vi tittar på mätningarna som publicerades i maj och juni inför förra valet. Fram till och med maj 2006 hade alliansen haft övertag jämfört med de rödgröna men så i mitten av maj publicerade Demoskop en undersökning som visade att det rödgröna blocket plötsligt tagit över ledartröjan. Därefter började mätning efter mätning att visa samma sak, de rödgröna leder, Göran Persson skulle kunna sitta kvar. Så sa resterande maj-mätningar och så sa mätningarna som kom under juni. Mitt bland dessa mätningar kom SCB:s stora opinionsmätning som gick tvärt emot övriga mätningar och gjorde klart att även om skillnaden var liten så var alliansen fortfarande i ledning. Och mycket riktigt SCB fick återigen rätt, övriga institut hade fel.

Situationen är väldigt lik idag, men med den skillnaden att det är betydligt färre mätningar som denna gång utropar alliansen till vinnare än det då var som felaktigt pekade på en rödgrön vinst. För den som är intresserad så finns en sammanställning ovan av samtliga undersökningar sedan valet 2002.

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , och de .