Miljö

Låt inte de döda bestämma. Att bry sig om Kärnkraftsomröstning är odemokratiskt!

Idag på DN debatt så uppmanar en Folkpartiskt och en Socialdemokrat sina respektive partiledare att bygga ut kärnkraften. Personligen kan jag inte annat än instämma kärnkraft är bra mycket bättre en kolkraft och det är svårt att se hur stora delar av energiförsörjningen skall kunna säkras utan kärnkraft. Men så långt ser jag personligen diskussionen som rätt ointressant.  Kärnkraftsmotståndarna har allt som oftast rätt dåliga argument ändå. De bygger oftast på missförstånd och ren paranoia.

Vad som är intressantare är att kärnkraftsomröstningen, som genomfördes 1980 fortfarande präglar debatten. Vilket ju självklart är helt absurt!
 
Att idag 28 år senare lägga någon som helst vikt vid resultatet av den folkomröstningen är inget annat än odemokratiskt. Det vore mer ärligt och meningsfullt att titta till senaste SIFO undersökningen än till folkomröstningen.

Trotts allt för 30 år sedan hade man inte samma kunskap om varken klimatproblemen eller förståelsen för kärnkraften. Man hade en romantiserad bild av vad "sol och vind" kunde åstadkomma. Och man präglades stort av en allmän kärnteknik skräck. Detta i sig är allvarligt nog.

Något mer alvarligt är att stora delar av den väljare som då var med och röstade är idag i blomstergödslingsbranschen, de har kilat vidare och är numera före detta väljare. Och ännu alvarligare 3,3 miljoner av dagens röstberättigade invånare fick eller kunde inte rösta (eftersom de vid då inte ens var påtänkta).  Det är knappast rimligt att Sveriges nuvarande kärnkraftspolitik dikteras av en hög ben och aska. Mig veterligen är Nordkorea världens enda nekrokrati och kan så få förbli. Dagens politik bör utformas av de som tillhör de levande med all respekt för de döda men framför allt med tanke på de som komma skall.

Därför är det dags att begrava kärnkraftsomröstningen 1980 precis som vi redan begravt stora delar av dåvarande väljarkår.

Varför blanda ihop allt?

Jag förstår inte, varför folk hela tiden blandar in kärnkraften i klimatdebatten. Alla möjliga mänskor som i normala fall brukar ha stor insikt i miljö och klimatfrågor blandar in frågan om kärnkraftens vara eller icke vara i klimatdebatten. Men varför? Den hör ju inte hemma där!

Kärnkraften är inte i sig själv en källa till klimatproblemen. Kärnkraften och dess problematik är kopplad till det radioaktiva avfallet. Hela den frågan är självklart intressant men den har inget med klimatpolitik att göra. Möjligen kan man argumentera för att kärnkraft är ett bra substitut för kraftproduktion baserad på fossila bränslen så som kol, olja och gas.

Det har gått troll i hela kärnkraftsdebatten. Ingen har egentligen några nya argument och ingen bryr sig om att se på det hela på ett nytt sätt. De olika sidorna, för och emot kärnkraft, har grävt sina skyttegravar så djupt att de inte längre kan ta sig ur dem. Själv undrar jag hur man i huvud taget kan vara för eller emot kärnkraft.

Så här ser jag på det hela. Vi har kärnkraft och det ger oss en massa energi, samtidigt som det finns rätt stora nackdelar med kärnkraften. Självklart bör vi om möjligheten finns göra oss av med något som har nackdelar, men bara om vi kan ersätta det med något som är bättre. Just nu, känner jag bara att det finns viktigare frågor att ta han om.

Debatt

Idag sändes första debatten mellan den nye statsministern och den nye oppositionsledaren, eller med andra ord första debatten mellan Fredrik och Mona. Den första debatten av många.

En av de skiljelinjer som blev tydlig var inställningen till miljön. Där Mona ansåg att det var viktigt och nödvändigt att Sverige är ett föregångsland, var den borgliga statsministern nöjd med att Sverige gick i takt med andra länder. Framför allt fick vi ju inte gå före för det kunde äventyra jobben.

Det är egentligen sorgligt, men världen över verkar högern vara av inställningen att andra ska gå före, miljön är kanske viktig men inte lika viktig som ekonomi och liknande. Att borgarna i Sverige ändå pratar miljö, och att Moderaterna vill återuppfinna sig som det nya miljöpartiet, har inget att göra med att de plötsligt fått upp ögonen för den globala uppvärmningen eller något sådant. Nej skälet är att man har insett att man håller på att förlora väljare, och då kanske lite ny miljöpolitik kan vinna lite röster.

Borgarnas intresse för miljön är med andra ord inte äkta. Det finns ingen vilja att gå före och förändra men däremot en insikt i att de måste göra något för att tysta pöbeln. Där socialdemokratin ser miljön som ett prioriterat område därför att själva miljön engagerar och klimatförändringar skrämmer, så ser borgarna miljön enbart som prioriterad eftersom att makt lockar och deras dåliga opinionssiffror skrämmer.

Vi kommer aldrig att se en höger som lanserar reformer på miljöområdet som går längre än vad socialdemokratin skulle gå. Högern har varken engagemanget eller visionerna att se varför miljön är viktig, eller förstå varför det är meningsfullt att Sverige, som ju har möjligheterna, går före.

Möjligen kan man få Borgarna att förstå om de kan se ekonomiska möjligheter i det hela. Tyvärr är antagligen högerns fantasi för begränsad för att de skall kunna förstå att om Sverige går före, ställer högre krav och hjälper till att utveckla nya tekniker så kommer svenska företag ha en möjlighet att vara världsledande på just miljöteknik och därmed får vi en möjlighet att tjäna pengar på bättre miljö.

Tyvärr är det ändå rätt sorgligt att enbart en utsikt att tjäna pengar eller risken att förlora röster kan få en högerregering att tänka på miljön. På nått sätt tycker man att det borde vara självklart att prioritera miljön.