Låt oss leka med siffror

Enlig Skop så anser 55% av de att regeringen gör ett bra eller mycket bra jobb. Detta är uppenbarligen det bästa resultatet sen 2003 (då Socialdemokraterna satt vid makten). Efter en liten snabb sökning på nätet hittar jag en artikel i Di från 2004 då enbart 52% tyckte att den Socialdemokratiska regeringen gjorde ett bra eller mycket bra jobb, vad som gör denna intressant som jämförelse är hur stor del som ansåg att en borglig regering skulle varit bättre. Enbart 27% ansåg då att en borglig regering skulle varit bättre än en Socialdemokratisk, det kan ju jämföras med dagens undersökning där 34% anser att en socialdemokratisk regering skulle göra ett bättre jobb.

Så vad lär vi oss av den här sifferexercisen? Tja enbart att även när Borgarna når sitt popularitetsmaximum så är det ändå fler som vill byta regergin än när sossarna senast hade sitt popularitetsmaximum.

DN, SVD

Post Navigation